Kontaktné údaje

Internetový portál VIPkúpeľňa prevádzkuje obchodná spoločnosť:


Business Management, s.r.o.

Alexandra Rudnaya 2305/45

010 01 Žilina

Slovenská republika


Ďaľšie informácie:


IČO: 47542837

DIČ: 2023938114

IČ DPH: SK2023938114

Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s.

Číslo účtu: 4019218964/7500


Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 60985/L


Kontakt:


Tel: +421 904 591 752
Email: obchod@vipkupelna.sk
Web-site: www.vipkupelna.sk

Pre rýchlu komunikáciu použite: kontaktný formulár